Flavour Art

Flavour Art се единствени клинички испитани течности за електронски цигари, дизајнирани и произведени во Италија во согласност со eвропските стандарди за квалитет. Во светот се единствени и најпопуларни бидејќи не се произведени од тутун а имаат медицински никотин и „food flavour“. Сите состојки се одобрени од ЕУ и се контролирани од EFSA (European Food Safety Authority). Покрај високиот квалитет и чистотата, овие течности се инспирирани со чисти и природни ноти кои со многу чад обезбедуваат интезивен ароматичен вкус. Достапна јачина на никотин: 24mg, 18mg, 9mg и 0mg

 

FLAVOUR ART TEČNOST ZA ELEKTRONSKI CIGARI